Sewon Electronics được chọn là doanh nghiệp đóng thuế tận tâm ở tỉnh Gyeonggi
Writer :  admin Date : 2021-06-18 Hit : 233

 

          

          Tổ chức bởi: Gyeonggi-do

          Mô tả: Công ty Điện tử Sewon đã được chọn là công ty đóng thuế tận tâm ở Gyeonggi-do trong năm 2021.

 

           * Doanh nghiệp (người) đóng thuế tận tâm ở Gyeonggi-do là gì?

              Doanh ngiệp (người) nộp thuế không còn nợ đọng thuế tại địa phương tính đến ngày 01 tháng 01 hàng

              năm và  đã nộp ít nhất 4 loại thuế trong vòng 7 năm trở lại đây

 

 

 
 List
(total:27 / page:1/3 )
No. Subject Writer Date Hit
27  Woosinvina được bình chọn là công ty xuất khẩu xuất sắc tỉnh Nghệ An năm 2023 admin 2024-03-11 4
26  Công Ty TNHH Woosin vina được đánh giá là công ty có thành tích tốt trong công tác thực hiện Bảo Hiể admin 2023-12-06 79
25  Woosin vina Được bình chọn là doanh nghiệp thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động tỉnh Nghệ admin 2023-05-10 76
24  Liên đoàn lao động tỉnh Nghệ An đến thăm và làm việc tại công ty Woosin vina admin 2022-03-08 175
23  THÔNG BÁO KẾT QUẢ THAM GIA CUỘC THI PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY CỦA NHÀ MÁY NHẬT CHIẾU POONGGUK Ở THÀNH PHỐ admin 2021-12-14 166
22  WOOSIN ENERGY được chọn là doanh nghiệp đóng thuế tận tâm ở tỉnh Gyeonggi admin 2021-07-06 203
21  Sewon Electronics được chọn là doanh nghiệp đóng thuế tận tâm ở tỉnh Gyeonggi admin 2021-06-18 233
20  Thông báo quyết định bằng sáng chế Điện tự Sewon admin 2021-05-13 132
19  Trao tặng cho quỹ học bổng( Được chứng nhận bởi văn phòng luật sư quận Suwon) admin 2020-07-20 266
18  Thông báo quyết định bằng sáng chế Điện tự Sewon admin 2019-12-06 233
123>