Nếu nhấn chuột vào Bằng sáng chế thì có thể thấy nội dung cụ thể.

Tên bằng Quốc gia đăng ký bằng sáng chế Số bằng Ngày đăng kí quyền sở hữu trí tuệ Xem chi tiết
Tên bằng sáng chế : Là dụng cụ để kiểm tra xem band clip có bị sai chủng loại hay không Đại Hàn Dân Quốc Số 10-2597065 Ngày 27 Tháng 10 Năm 2023 Bằng sáng chế
Thiết bị kiểm tra điện áp trong của dây điện sau khi đã gắn vào connector (bộ phận kết nối) Đại Hàn Dân Quốc Số 10-2419661 Ngày 06 Tháng 7 Năm 2022 Bằng sáng chế
Thiết bị kiểm tra lỗi lắp ráp của connector cố định đầu dây điện Đại Hàn Dân Quốc Số 10-2390953 Ngày 21 Tháng 4 Năm 2022 Bằng sáng chế
Thiết bị có khả năng làm nóng ở nhiệt độ cao dành riêng cho từng loại ống co nén nhiệt(2) Đại Hàn Dân Quốc Số 10-2290459 Ngày 10 tháng 08 năm 2021 Bằng sáng chế
Thiết bị có khả năng làm nóng ở nhiệt độ cao dành riêng cho từng loại ống co nén nhiệt(1) Đại Hàn Dân Quốc Số 10-2244854 Ngày 21 tháng 04 năm 2021 Bằng sáng chế
Micromet để đo chỉ số của vật thể có tính dẫn điện Đại Hàn Dân Quốc Số 10-2367934 Ngày 22 tháng 10 năm 2019 Bằng sáng chế
└ Micromet để đo chỉ số của vật thể có tính dẫn điện Mỹ US 11,280,602 Ngày 22 tháng 03 năm 2022 Bằng sáng chế