Trụ sở chính và Công xưởng Pyeongtaek

 • Vị trí : 199beonji, Chupalsandan 1-gil, Paengseong-eup, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do
 • Điện thoại : 031-651-3568
 • FAX : 031-651-3569

Văn phòng tại Seoul

 • Vị trí : 8,9 F, Hyunseung-bilding, 175beonji, Yeoksam-ro, Gangnam-gu, Seoul-si
 • Điện thoại : 02-2058-1641~2
 • FAX : 02-2058-1640

Năng lượng Wooshin

 • Vị trí : 199beonji, Chupalsandan 1-gil, Paengseong-eup, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do
 • Điện thoại : 031-651-3568
 • FAX : 031-651-2569

Công xưởng Gyeongsan

 • Vị trí : 45, Jaingongdan 2-ro, Gyeongsan-si, Gyeongsangbuk-do
 • Điện thoại : 053-852-3568
 • FAX : 053-857-3569