Điện tử Sewon là doanh nghiệp luôn mưu cầu là doanh nghiệp 'hàng đầu thế giới' trong việc chế tạo bộ phận bó dây cáp

Tích hợp liên tục Điện tử Sewon (Bản sắc doanh nghiệp)
Ý nghĩa của nhãn mác tượng trưng

Logo của Điện tử Sewon là tượng trưng cho truyền thống và danh tiếng của Điện tử Sewon, điều này nói lên độ tin cậy, mối liên kết bên trong và bên ngoài cùng với định hướng chất lượng cao. Dấu hiệu của logo được lấy cảm hứng từ hai yếu tố. Thứ nhất, hình dạng hình học ổn định của hình vuông tượng trưng cho sản xuất-công nghệ-thủ công có nghĩa là ‘xã hội mới '. Thứ hai, cấu trúc hình ảnh của hình dạng bản mạch điện tử là'tính kết nối ', hơn nữa nó còn có đặc điểm nhấn mạnh và phản ánh trạng thái phát triển của thị trường toàn cầu bằng cách đưa sức sống và sự năng động vào bản sắc của Điện tử Sewon.

象征标志 意义
MÀU SẮC
  • C 0
  • M 23
  • Y 100
  • K 0
Có ý nghĩa là Điện tử Sewon sẽ không ngừng tiếp tục thử thách để nhận được ý tưởng mới và sự tự tin mang tính tích cực của mình.
  • C 0
  • M 0
  • Y 0
  • K 1000
Có ý nghĩa mang tính phát triển và mang tính hiện đại