Chế độ nhân sự

1. Thủ tục tuyển dụng
Đệ trình đơn xin ứng tuyển -> Tuyền chọn đơn -> Tuyển chọn phỏng vấn -> Đạt cuối cùng
2. Hệ thống lương
- Lương thưởng : Chi cấp lương thưởng
- Chế độ lương theo năm : Áp dụng phương thức thăng cấp lương theo kết quả đánh giá hiệu quả và năng lực trong năm tương ứng, để chi cấp hơn nữa lương cho những nhân viên xuất sắc.
3. Chế độ đánh giá nhân sự
- chế độ đánh giá nhân sự được tiến hành mỗi năm 2 lần (tháng 1, tháng 7)
- Đánh giá nhân sự được cấu tạo bởi sự đánh giá hiệu quả, đánh giá năng lực (tính cần cù và tính đoàn kết)
Hệ thống quản lý nguồn nhân lực

chế độ lương theo năm

Năng lực công việc

Hệ thống quản lý nguồn nhân lực = Thục hiện chế độ đánh giá nhân sự theo sự quản lý hiệu quả và niềm tin đối với nhân viên và tổ chức
4. Chế độ đào tạo

Chế độ đào tạo

Chế độ phúc lợi

 • Làm việc 5 ngày một tuần
 • Bảo hiểm : Bảo hiểm Quốc dân, bảo hiểm y tế, bảo hiểm việc làm, bảo hiểm tai nạn
 • Kỳ nghỉ: Hàng năm, ngày lễ hiếu hỉ, ngày lễ đặc biệt, kỳ nghỉ hè
 • Giải thưởng : Giải thưởng nhân viên kiểu mẫu mỗi năm, giải thưởng liên tục làm việc dài hạn
 • Hạng mục phúc lợi khác
  1) Điều hành nhà ăn cho nhân viên
  2) Có xe đưa đón nhân viên
  3) hỗ trợ kiểm tra sức khỏe định kỳ của nhân viên
  4) Hỗ trợ chi phí hiếu hỉ
  5) Điều hành ký túc xá trong nội bộ công ty
  6) Hỗ trợ tiền học phí cho con của cán bộ nhân viên
  7) Hỗ trợ căn hộ cho pháp nhân
  8) Hỗ trợ cho các hoạt động câu lạc bộ