Điện tử Sewon cung cấp cho khách hàng sản phẩm tối ưu và sự phục vụ tốt nhất thông qua sự cải tiến liên tục và việc triển khai hệ thống quản lý chất lượng bằng nền tảng của việc xem trọng khách hàng, và chúng tôi còn mưu cầu là một doanh nghiệp siêu đỉnh được cống hiến cho xã hội nhân lực và sự đảm bảo năng lực quản lý chất lượng của tiêu chuẩn GLOBAL.

Khách hàng là trọng tâm
Tất cả nhân viên đều liên tục cố gắng kiểm soát công việc trọng tâm là khách hàng cho đến khi khách hàng hài lòng.
Mưu cầu tính thích hợp
Tất cả nhân viên đều phải thi hành nhiệm vụ của mình để có thể thích hợp hóa tất cả hạng mục được yêu cầu bời Quốc gia và khách hàng, Công ty.
Quản lý mang tích hiệu quả
Tất cả nhân viên đều phải nhận thức được mục tiêu đề ra và nguyên tắc số 1 là cần phải cải tiến liên tục công việc để đạt được mục tiêu đó.
Tất cả nhân viên đều phải thi hành cải tiến liên tục thông qua hoạt động mang tính hệ thống và tính tổng thể để có thể đạt được phương châm chất lượng.