Là doanh nghiệp luôn thay đổi và khi nào cũng mang bên mình nhiệt huyết cùng với tinh thần thử thách.
Điện tử Sewon để thực hiện ước mơ của mình, công ty chúng tôi đã đạt được sự phát triển không ngừng thông qua việc tích lũy công nghệ liên tục và cải tiến chất lượng như một chiến lược quản lý ưu tiên giá trị tài năng Chúng tôi đang cống hiến hết mình để có thể mở rộng và đảm bảo được những tài năng xuất sắc.
Tài năng của Điện tử Sewon là một tài năng biết yêu tổ chức của mình, và là người luôn có nhiệt huyết cùng với niềm đam mê công việc được giao đồng thời còn là người có khả năng bắt kịp với thời đại toàn cầu hóa trong cạnh tranh trên thị trường không giới hạn.
열정 도전 변화 - 도덕적 의무를 다하는 인재, 변화를 주도하는 인재, 협력하여 목표를 이루는 인재, 세계로 나아가는 인재