• Chứng nhận SQ (năm 2022)
  • IATF 16949 (năm 2021)