Global Sewon Electronics Value Shaper 1999~hiện tại Điện tử Sewon, với tư cách là doanh nghiệp sản xuất phụ tùng thiết yếu của ô tô đã mở rộng lĩnh vực kinh doanh của mình với một nền tảng vững chắc trong thương mại và ngành công nghiệp ô tô.
Dựa trên các mạng lưới ở nước ngoài, hiện tại chúng tôi đang mở rộng kinh doanh và tất cả công nhân viên chức của Sewon luôn luôn đồng hành cùng quý khách trên khắp mọi miền thế giới.

2016 ~ hiện tại

Tháng 02 năm 2020
Thành lập Công ty WOOSIN VINA Việt Nam
Tháng 07 năm 2019
Thành lập công ty con Singapore SGP WOOSIN PTE
Tháng 04 năm 2019
Tham gia vào dự án phát triển Quốc gia đối với phát triển công nghệ bán dẫn thông minh liên quan đến tăng trưởng đổi mới
Tháng 06 năm 2018
Năm 2018 Điện tử Sewon được lựa chọn là "doanh nghiệp chứng nhận doanh nghiệp xuất sắc trong việc đánh giá kỹ thuật"
Tháng 03 năm 2018
Lựa chọn là đơn vị nộp thuế mẫu mực vào ngày nộp thuế trong lần thứ 52 (Điện tử Sewon)
Tháng 12 năm 2017
Điện tử Sewon Deokju Panita được lựa chọn là Công ty xuất sắc trong năm 2017
Tháng 12 năm 2016
Được trao tặng Tháp xuất khẩu 100 triệu đô la vào ngày thương mại thứ 53 (Điện tử Sewon)
Tháng 12 năm 2016
Được trao tặng Tháp xuất khẩu 70 triệu đô la vào ngày thương mại thứ 53 (Năng lượng Woosin)

2011 ~ 2015

Tháng 03 năm 2015
Năng lượng Woosin đã được chọn là đơn vị nộp thuế mẫu mực vào ngày người nộp thuế thứ 49
Tháng 12 năm 2014
Trao tặng Tháp xuất khẩu 70 triệu đô la vào ngày thương mại thứ 51 (Điện tử Sewon)
Tháng 12 năm 2014
Được trao tặng Tháp xuất khẩu 50 triệu đô la tại sự kiện ngày thương mại lần thứ 51 (Năng lượng Woosin)
Tháng 12 năm 2013
Được trao tặng Tháp xuất khẩu 30 triệu đô la tại sự kiện ngày thương mại lần thứ 50 (Năng lượng Woosin)
Tháng 03 năm 2013
Trao tặng giải thưởng tổng thống trong ngày công thương nghiệp thứ 40
Tháng 09 năm 2012
Chuyển đến nhà máy mới Điện tử Iljo Poongkuk ở Trung Quốc (Quy mô 22,044 pyeong vùng đất đường sắt Daeryeon-ro, Iljo)
Tháng 05 năm 2012
Thành lập Công ty TNHH Điện tử Deokju Panita Sewon Trung Quốc

2006 ~ 2010

Tháng 03 năm 2010
Được trao tặng là người đóng thuế kiểu mẫu của bộ trưởng Bộ kế hoạch và Tài chính
Tháng 11 năm 2009
Thành lập Công ty TNHH Điện tử Panita Bắc kinh Sewon tại Trung Quốc
Tháng 11 năm 2009
Thành lập Công ty TNHH Điện tử Weifang Poongkuk tại Trung Quốc
Tháng 08 năm 2007
Thành lập Công ty TNHH Điện tử Iljo Poongkuk tại Trung Quốc
Tháng 12 năm 2006
Chứng nhận hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 Điện tử Sewon trong nước

1999 ~ 2005

Tháng 06 năm 2005
Chuyển đến công xưởng mới Điện tử Weihai Poongkuk Trung Quốc (quy mô đất là 12,000 pyeong ở Yangjeongjin, Weihai)
Tháng 03 năm 2005
Thành lập nhà máy Geoncheon Điện tử Sewon trong nước (bắt đầu giao dịch nhà máy Gyeongju HMC-Sewon ECS)
Tháng 07 năm 2003
Chứng nhận hệ thống quản lý môi trường chất lượng ISO 9001, ISO/TS Điện tử Sewon trong nước
Tháng 06 năm 2003
Thành lập Công ty TNHH Điện tử Weihai Poongkuk tại Trung Quốc
Tháng 09 năm 2002
Đạt được chứng nhận SQ MARK chủ quản HMC / KMC
Tháng 01 năm 2000
Công ty TNHH Điện tử Ilseong -> Thay đổi tên công ty thành Công ty TNHH Điện tử Sewon (nhà máy Pyeongtaek) / khai trương giao dịch Sewon ECS
Tháng 11 năm 1999
Thành lập Công ty TNHH Điện tử Ilseong