Điện tử Sewon luôn đồng hành cùng khách hàng Những vị có câu hỏi liên quan tới việc tham gia ứng tuyển vào Điện tử Sewon, nếu soạn thảo câu hỏi ở mục phía dưới cho chúng tôi thì chúng tôi sẽ cố gắng trả lời câu hỏi của quý vị trong thời gian sớm nhất.

Câu thường xuyên hỏi

1. Khi được thông qua vòng tuyển dụng thì ngày dự tính vào làm có thể dự định là khi nào?
A. Sau khi được thông qua vòng tuyển dụng cuối cùng thì chúng tôi mong muốn có thể vào làm trong thời gian sớm nhất (khi công bố thông qua thì sẽ thỏa thuận ngày vào làm)
2 Khi phỏng vấn thì phỏng vấn được tiến hành như thế nào?
  A. Cán bộ nghiệp vụ phỏng vấn, lãnh đạo phỏng vấn được tiến hành từng ngày một. (Người phỏng vấn, thí sinh phỏng vấn)
3 Mức lương được tính như thế nào?
  A. Mức lương được tính theo quy định nội Công ty
4 Khu vực làm việc ở đâu?
  A. Theo công việc và trường hợp chế tạo, sản xuất thì làm việc ở Pyeongtaek / trường hợp quản lý kinh doanh thì làm việc ở Seoul.
5 Công bố hồ sơ được thông qua là khi nào?
  A. Chúng tôi sẽ liên lạc tới từng cá nhân hồ sơ được thông qua trước ngày phỏng vấn 2~5 ngày
6 Có thời gian thử việc hay không?
  A. Thời gian thử việc phải thông qua là 3 tháng.
7 Trong thời gian thử việc, việc đãi ngộ ví dụ như lương có đồng với nhân viên chính thức không?
  A. Ngoài lương ra thì các đãi ngộ đều áp dụng đồng với nhân viên chính thức.
Mục soạn thảo câu hỏi
Họ tên
Địa chỉ Email @
Số điện thoại - -
Tiêu mục