Vận hành phòng thông tin trực tuyến giữa Điện tử Sewon / Năng lượng Woosin
Writer :  admin Date : 2021-07-01 Hit : 628

1. Vận hành phòng thông tin trực tuyến

 

2. Chuyên tiếp nhận các thông tin cần thiết để cải thiện các vấn đề nghiệp vụ không hợp lí, không công bằng hoặc các hành vi không thỏa đáng của nhân viên công ty

 

3. Thông tin được đăng tải lên homepage quốc tế của công ty (Tiếng Hàn, Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Việt)

 

 
 List
(total:52 / page:1/6 )
No. Subject Writer Date Hit
52  Tất niên cuối năm của công ty Woosin vina Việt Nam năm 2022 dành cho toàn thể nhân viên admin 2023-01-10 14
51  Vận hành phòng thông tin trực tuyến giữa Điện tử Sewon / Năng lượng Woosin admin 2021-07-01 628
50  Cuộc họp để nâng cấp hóa ERP giữa Điện tử Sewon và Woosin Energy admin 2021-06-09 512
49  Hoàn thành hạng mục xây dựng nhà máy Woosin Vina tại Việt Nam của Điện tử Sewon admin 2021-03-29 925
48  Tổ chức lễ mừng dựng khung nhà máy Woosin Vina Việt Nam - Trực thuộc Sewon Electronics admin 2020-07-20 8928
47  Thành lập Công ty tại Việt Nam (WOOSIN VINA) admin 2020-04-22 8001
46  Năm 2019 Tổ chúc tiệc cuối năm tại Weifang Poongkuk admin 2020-01-07 822
45  Năm 2019 Tổ chức Tiệc cuối năm Deokju Panita admin 2019-12-31 717
44  Năm 2019 Tổ chức tiệc cuối năm của Weihai Poongkuk admin 2019-12-27 721
43  Năm 2019 Tổ chức tiệc cuối năm của Iljo Poongkuk admin 2019-12-26 2878
123456>