Hoạt động phúc lợi
Tiêu mục Quyên góp học bổng thiên niên kỷ Pyeongan năm 2022
Địa điểm Quyên góp học bổng thiên niên kỷ Pyeongan
Vật phẩm hỗ trợ 5 triệu won
Nội dung ủng hộ Đã tiến hành quyên góp cho học bổng thiên niên kỷ Pyeongan năm 2022
Hoạt động phúc lợi
Tiêu mục Quyên góp tiền gây quỹ ủng hộ bệnh viện Seoul Asan Năng lượng Woosin năm 2023
Địa điểm Bệnh viện Seoul Asan (Quỹ phúc lợi xã hỗi Asan)
Vật phẩm hỗ trợ Tiễn quỹ 50 triệu won
Nội dung ủng hộ Năng lượng Woosin đã ủng hộ cho bệnh viện Seoul Asan (Quỹ phúc lợi xã hội Asan) để hỗ trợ các bệnh nhân nghèo khó khăn.
(total:69 / page:7/7 )
No. Subject Writer Date Hit
9  Quyên góp học bổng thiên niên kỷ Pyeongan năm 2013 admin 2013-09-20 357
8  Quyên góp cho Hiệp hội hữu nghị Hàn Quốc-Trung Quốc năm 2013 admin 2013-03-17 360
7  quyên góp vật phẩm phúc lợi xã hội năm 2012 admin 2012-12-31 264
6  Quyên góp học bổng thiên niên kỷ Pyeongan năm 2012 admin 2012-09-17 264
5  Hoạt động tình nguyện chia sẻ Kimchi năm 2011 admin 2011-12-01 253
4  Quyên góp học bổng thiên niên kỷ Pyeongan năm 2011 admin 2011-08-29 256
3  Quyên góp học bổng thiên niên kỷ Pyeongan năm 2010 admin 2010-02-04 245
2  Quyên góp học bổng thiên niên kỷ Pyeongan năm 2009 admin 2009-02-09 262
1  quyên góp liên quan đến trận động đất lớn ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc năm 2008 admin 2008-05-19 252
<1234567