Hoạt động phúc lợi
Tiêu mục Quyên góp học bổng thiên niên kỷ Pyeongan năm 2022
Địa điểm Quyên góp học bổng thiên niên kỷ Pyeongan
Vật phẩm hỗ trợ 5 triệu won
Nội dung ủng hộ Đã tiến hành quyên góp cho học bổng thiên niên kỷ Pyeongan năm 2022
Hoạt động phúc lợi
Tiêu mục Quyên góp tiền gây quỹ ủng hộ bệnh viện Seoul Asan Năng lượng Woosin năm 2023
Địa điểm Bệnh viện Seoul Asan (Quỹ phúc lợi xã hỗi Asan)
Vật phẩm hỗ trợ Tiễn quỹ 50 triệu won
Nội dung ủng hộ Năng lượng Woosin đã ủng hộ cho bệnh viện Seoul Asan (Quỹ phúc lợi xã hội Asan) để hỗ trợ các bệnh nhân nghèo khó khăn.
(total:69 / page:5/7 )
No. Subject Writer Date Hit
29  Hoạt động cống hiến xã hội của Iljo Poongkuk năm 2016 admin 2016-10-15 468
28  Hoạt động cống hiến xã hội của Điện tử Weifang Poongkuk năm 2016 admin 2016-09-26 348
27  Hoạt động cống hiến xã hội Bắc Kinh Panita năm 2016 admin 2016-09-26 357
26  Hoạt động cống hiến xã hội của Điện tử Iljo Poongkuk năm 2016 admin 2016-09-26 339
25  Quyên góp học bổng thiên niên kỷ Pyeongan năm 2016 admin 2016-09-26 338
24  Quyên góp cho Hiệp hội hữu nghị Hàn Quốc-Trung Quốc năm 2016 admin 2016-03-23 334
23  Hoạt động cống hiến xã hội Bắc Kinh Panita năm 2016 admin 2016-03-03 337
22  Hoạt động cống hiến xã hội Deokju Panita năm 2016 admin 2016-03-03 343
21  Hoạt động tình nguyện chia sẻ Kimchi năm 2015 admin 2015-11-30 342
20  Hoạt động đóng góp xã hội Iljo Poonggook năm 2015 admin 2015-08-11 343
<1234567>