Hoạt động phúc lợi
Tiêu mục Quyên góp học bổng thiên niên kỷ Pyeongan năm 2022
Địa điểm Quyên góp học bổng thiên niên kỷ Pyeongan
Vật phẩm hỗ trợ 5 triệu won
Nội dung ủng hộ Đã tiến hành quyên góp cho học bổng thiên niên kỷ Pyeongan năm 2022
Hoạt động phúc lợi
Tiêu mục Quyên góp tiền gây quỹ ủng hộ bệnh viện Seoul Asan Năng lượng Woosin năm 2023
Địa điểm Bệnh viện Seoul Asan (Quỹ phúc lợi xã hỗi Asan)
Vật phẩm hỗ trợ Tiễn quỹ 50 triệu won
Nội dung ủng hộ Năng lượng Woosin đã ủng hộ cho bệnh viện Seoul Asan (Quỹ phúc lợi xã hội Asan) để hỗ trợ các bệnh nhân nghèo khó khăn.
(total:69 / page:4/7 )
No. Subject Writer Date Hit
39  Quyên góp cho Hiệp hội hữu nghị Hàn Quốc-Trung Quốc năm 2018 admin 2018-03-20 356
38  Hoạt động cống hiến xã hội của Điện tử Iljo Poongkuk năm 2018 admin 2018-02-22 350
37  Hoạt động tình nguyện chia sẻ Kimchi năm 2017 admin 2017-12-21 343
36  Ký thác 280 bao tải 'Gạo yêu thương' năm 2017 admin 2017-12-21 368
35  Quyên góp tiền gây quỹ thiệt hại động đất Pohang của Năng lượng Woosin năm 2017 admin 2017-12-02 332
34  Quyên góp học bổng thiên niên kỷ Pyeongan năm 2017 admin 2017-09-30 337
33  Quyên góp cho Hiệp hội hữu nghị Hàn Quốc-Trung Quốc năm 2017 admin 2017-03-20 361
32  Hoạt động cống hiến xã hội của Điện tử Iljo Poongkuk năm 2017 admin 2017-02-03 339
31  Ký thác 270 bao tải 'Gạo yêu thương' năm 2016 admin 2016-12-27 354
30  Hoạt động tình nguyện chia sẻ Kimchi năm 2016 admin 2017-12-20 365
<1234567>