Tất niên cuối năm của công ty Woosin vina Việt Nam năm 2022 dành cho toàn thể nhân viên
Writer :  admin Date : 2023-01-10 Hit : 55

1) Ngày : 31 tháng 12 năm 2022 (Th 7)


2) Thi gian : 14:00 ~ 17:10 [Trong 3 tiếng 10 phút]


3) Địa đim : Tại Nhà máy Woosin vina


4) Phn thi Tài năng : 9 đi tham gia


5) Phn thưởng chương trình tài năng, bc thăm may mn, v.v.


6) Có s tham d ca 2 cán b công đoàn Khu Kinh tế Đông Nam


7) Hoàn thành tốt đẹp và không có sự cố xảy ra


Địa điểm tổ chức


Chương trình biu din tài năng và bc thăm may mn, v.v.


 
 List
(total:52 / page:1/6 )
No. Subject Writer Date Hit
52  Tất niên cuối năm của công ty Woosin vina Việt Nam năm 2022 dành cho toàn thể nhân viên admin 2023-01-10 55
51  Vận hành phòng thông tin trực tuyến giữa Điện tử Sewon / Năng lượng Woosin admin 2021-07-01 675
50  Cuộc họp để nâng cấp hóa ERP giữa Điện tử Sewon và Woosin Energy admin 2021-06-09 539
49  Hoàn thành hạng mục xây dựng nhà máy Woosin Vina tại Việt Nam của Điện tử Sewon admin 2021-03-29 961
48  Tổ chức lễ mừng dựng khung nhà máy Woosin Vina Việt Nam - Trực thuộc Sewon Electronics admin 2020-07-20 8954
47  Thành lập Công ty tại Việt Nam (WOOSIN VINA) admin 2020-04-22 8370
46  Năm 2019 Tổ chúc tiệc cuối năm tại Weifang Poongkuk admin 2020-01-07 847
45  Năm 2019 Tổ chức Tiệc cuối năm Deokju Panita admin 2019-12-31 737
44  Năm 2019 Tổ chức tiệc cuối năm của Weihai Poongkuk admin 2019-12-27 745
43  Năm 2019 Tổ chức tiệc cuối năm của Iljo Poongkuk admin 2019-12-26 2899
123456>