Thành lập Công ty tại Việt Nam (WOOSIN VINA)
Writer :  admin Date : 2020-04-22 Hit : 8370

1. Tên công ty : WOOSIN VINA


2. Vị trí  : Khu công nghiệp VSIP tỉnh Nghệ An, Việt Nam 


3. Khu đất : 39,831.2 ㎡


4.  Diện tích đất : 34,453.0 ㎡


5. Ngày thành lập : Ngày 26 tháng 02 năm 2020 

 

 

 
 List
(total:52 / page:1/6 )
No. Subject Writer Date Hit
52  Tất niên cuối năm của công ty Woosin vina Việt Nam năm 2022 dành cho toàn thể nhân viên admin 2023-01-10 54
51  Vận hành phòng thông tin trực tuyến giữa Điện tử Sewon / Năng lượng Woosin admin 2021-07-01 675
50  Cuộc họp để nâng cấp hóa ERP giữa Điện tử Sewon và Woosin Energy admin 2021-06-09 539
49  Hoàn thành hạng mục xây dựng nhà máy Woosin Vina tại Việt Nam của Điện tử Sewon admin 2021-03-29 961
48  Tổ chức lễ mừng dựng khung nhà máy Woosin Vina Việt Nam - Trực thuộc Sewon Electronics admin 2020-07-20 8954
47  Thành lập Công ty tại Việt Nam (WOOSIN VINA) admin 2020-04-22 8370
46  Năm 2019 Tổ chúc tiệc cuối năm tại Weifang Poongkuk admin 2020-01-07 846
45  Năm 2019 Tổ chức Tiệc cuối năm Deokju Panita admin 2019-12-31 737
44  Năm 2019 Tổ chức tiệc cuối năm của Weihai Poongkuk admin 2019-12-27 745
43  Năm 2019 Tổ chức tiệc cuối năm của Iljo Poongkuk admin 2019-12-26 2899
123456>